Liturgie

Parochie Pius X

Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk

Liturgie

Eucharistie

 

Voor alle informatie in verband met de wekelijkse eucharistievieringen, klik hier.

Huwelijk

 

Wie kerkelijk wil huwen, verneemt hier hoe dat kan gebeuren.

Doopsel

 

Wenst u een kindje te laten dopen in onze parochie, klik dan hier.

Sacrament van bekering en verzoening (biecht)

 

De woensdag voor Pasen wordt er om 20.00u een gemeenschappelijke boeteviering gehouden.

Gelegenheid tot private biecht is er in de Goede Week en ook voor elke viering van het weekeinde.

Voor een biechtgesprek kan men zich tot een priester wenden.

Eerste communie

 

Alles in verband met de eerste communie vindt u hier.

Sacrament van de zieken

 

De ziekenzalving is bedoeld voor mensen die zwaar ziek zijn, maar niet noodzakelijk stervend. Ze wil de zieke helpen zijn/haar lijden en desgevallend sterven christelijk te beleven, naar het voorbeeld van Jezus. Daarom wacht men liever niet tot de zieke onbewust geworden is. Dan kan de ziekenzalving immers nog slechts een gebed voor hem/haar zijn, terwijl het de bedoeling is de zieke te sterken in deze moeilijke periode van het leven.

Vormsel

 

Hoe de voorbereiding op het vormsel gebeurt, kan u hier lezen.

Uitvaart

 

Het is gebruikelijk dat de begrafenisondernemer de eerste contacten voor een uitvaart met de parochie legt.

Alle verdere inlichtingen over de viering worden graag gegeven door de plaatselijke contactpersoon.

 

Voor een koffietafel na de uitvaart kan u eventueel terecht in ons centrum Oosterveld naast de kerk.