pasen

Parochie Pius X

Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk

Zalig Paasfeest !

Aan allen die wonen in onze wijk Oosterveld :

gelovigen, zoekers, twijfelaars

en aan hen die het moeilijk hebben

Aan allen een zalig Paasfeest !

Wij blijven geloven in een betere wereld

waar iedereen uitzicht heeft op een menswaardige toekomst.

 

In 2018 is Oeganda het campagneland voor de Vastenactie van Broederlijk Delen.

 

De economische groei van Oeganda is vandaag spectaculair. Maar het zijn vooral de rijken die ervan profiteren. Nog steeds leeft een kwart van de bevolking in extreme armoede. Op het platteland kampen boeren met uitgeputte gronden. De klimaatverandering versterkt dit proces.

 

Genoeg voedsel en een waardig inkomen voor 300.000 boerenfamilies op het Oegandese platteland. Dat is waar Broederlijk Delen met 12 lokale partnerorganisaties naar streeft. Er wordt ingezet op duurzame landbouw en een sterke lokale economie.

 

Onze parochie steunt Broederlijk Delen.

 

 

 

Palmzondag

 

 

om 11u

gezinsmis met palmwijding

 

 

 

Goede week

 

woensdag

om 20u

biechtviering

 

 

witte donderdag

om 20u

avondmis

 

van 21u tot 22u

stil gebed

 

 

goede vrijdag

om 15u

kruisweg

 

 

om 20u

goede vrijdagdienst

 

 

 

Pasen

 

stille zaterdag

om 21u

paaswake

 

De viering wordt opgeluisterd

door het Pius X-koor.

 

zondag

om 11u

paasviering