pasen

Parochie Pius X

Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk

Zalig Paasfeest !

Aan allen die wonen in onze wijk Oosterveld :

gelovigen, zoekers, twijfelaars

en aan hen die het moeilijk hebben

           

Aan allen een zalig Paasfeest !

                                                                       

Wij blijven geloven in een betere wereld

waar iedereen uitzicht heeft op een menswaardige toekomst.


Wij willen de boerenbevolking van Guatemala steunen bij hun inspanningen om hun land weer vruchtbaar te maken.

Zij vechten tegen de armoede, tegen een grillig klimaat, tegen internationale ondernemingen die hun gronden inpalmen.

Moedige Centraal-Amerikaanse vrouwen nemen daarbij eigen initiatieven.

Onze hulp zorgt er mee voor dat de boeren weer van hun arbeid kunnen leven en hun kinderen een toekomst kunnen bieden.

Wij willen meewerken aan een grotere samenhorigheid

in onze omgeving en tussen de rijke en arme landen.

Wij zijn ervan overtuigd dat onder alle volkeren vrede en verzoening kan groeien en standhouden door begrip, steun en erkenning van ieders eigenheid.Onze parochie steunt Broederlijk Delen.
Palmzondagom 11u

               

gezinsmis met palmwijding           
Goede week


woensdag

om 20u

biechtvieringwitte donderdag

om 20u

avondmis


van 21u tot 22u

stil gebedgoede vrijdag

om 15u

kruiswegom 20u

goede vrijdagdienst
Pasen


stille zaterdag

om 21u

paaswake


De viering wordt opgeluisterd

door het Pius X-koor.


zondag

om 11u

paasviering