Ademtocht

Parochie Pius X

Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk

Verenigingen

„Adem-tocht” is een groep van mensen die maandelijks samenkomen in Sarto (naast de Pius X-kerk) en een thema bespreken.


Je geniet van je nieuwe leven na je actieve loopbaan, maar … je mist een diepere dimensie.

Je bent op zoek naar een houvast in je leven, naar zin en vervulling, maar … je raakt daarbij soms buiten adem.

Je hebt als christen vragen bij je geloof, bij de gang van zaken in onze samenleving, in de wereld en in de kerk, maar … je vindt niemand om mee op tocht te gaan.

Je wil je levens- en geloofservaring delen met je kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, maar … dat vraagt een lange adem.


Met al die verlangens kun je terecht bij de christelijk-gelovige spiritualiteitsbeweging Adem-tocht …


Deze bezinningsgroep komt samen in Sarto om 14u30

De leden van Adem-Tocht wisselen elke maand gedachten uit rond een thema.


Data en onderwerpen van dit werkjaar:


24.09 2018                          Impact van de Media op de samenleving


22.10.2018                          Wijsheidsliteratuur en haar betekenis voor vandaag


26.11.2018                          “Geloven is voorbijgestreefd” zegt men


17.12.2018                          Ons geweten     


21.01.2019                          Bidden


25.02.2019                          De broodvermenigvuldiging


25.03.2019                          Een bekeerling aan het woord


       


27.05.2019                          Volksdevotie


24.06.2019                          Samenleven met islamgelovigen
Dat lees je ook op: https://www.kerknet.be/organisatie/adem-tocht-vlaanderen de website van de beweging.


Op 26 juni 2017 overleed Gaston Suls, jarenlang pastor van de groep.

Een in memoriam vindt u op volgende link:


https://www.kerknet.be/adem-tocht-vlaanderen/artikel-informatie/memoriam-priester-gaston-suls


Interesse? 


Hugo Van Aken : 03 448 11 01

Ingrid Langohr :03 232 89 21

Mia Verbanck: 0495 28 65 38 – mia.verbanck@skynet.be