Ademtocht

Parochie Pius X

Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk

Verenigingen

„Adem-tocht” is een groep van mensen die maandelijks samenkomen in Sarto (naast de Pius X-kerk) en een thema bespreken.

 

Je geniet van je nieuwe leven na je actieve loopbaan, maar … je mist een diepere dimensie.

Je bent op zoek naar een houvast in je leven, naar zin en vervulling, maar … je raakt daarbij soms buiten adem.

Je hebt als christen vragen bij je geloof, bij de gang van zaken in onze samenleving, in de wereld en in de kerk, maar … je vindt niemand om mee op tocht te gaan.

Je wil je levens- en geloofservaring delen met je kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, maar … dat vraagt een lange adem.

 

Met al die verlangens kun je terecht bij de christelijk-gelovige spiritualiteitsbeweging Adem-tocht …

 

Deze bezinningsgroep komt samen in Sarto om 14u30

De leden van Adem-Tocht wisselen elke maand gedachten uit rond een thema.

 

Data en onderwerpen van dit werkjaar:

 

24.09 2018 Impact van de Media op de samenleving

 

22.10.2018 Wijsheidsliteratuur en haar betekenis voor vandaag

 

26.11.2018 “Geloven is voorbijgestreefd” zegt men

 

17.12.2018 Ons geweten

 

21.01.2019 Bidden

 

25.02.2019 De broodvermenigvuldiging

 

25.03.2019 Een bekeerling aan het woord

 

29.04.2019 De man die het kruis draagt

 

27.05.2019 Volksdevotie

 

24.06.2019 Samenleven met islamgelovigen

 

 

 

Dat lees jeook op: https://www.kerknet.be/organisatie/adem-tocht-vlaanderen de website van de beweging.

 

Op 26 juni 2017 overleed Gaston Suls, jarenlang pastor van de groep.

Een in memoriam vindt u op volgende link:

https://www.kerknet.be/adem-tocht-vlaanderen/artikel/memoriam-priester-gaston-suls

 

Interesse?

 

Hugo Van Aken : 03 448 11 01

Ingrid Langohr :03 232 89 21

Mia Verbanck: 0495 28 65 38 – mia.verbanck@skynet.be