welkom

Parochie Pius X

Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk

Welkom

 

Zondag, 5 juli: eerste concertmis na de corona!


Programma en cv's van de muzikanten vindt u onder 'concertmissen'


Vanaf juli zijn er ook meer mensen toegelaten in de kerk, nl 200.


Doordat er zitplaatsen ontoegankelijk zijn gemaakt, zijn er beneden ongeveer 140 plaatsen, en zullen er mensen boven op het balkon kunnen plaatsnemen.

Daarom alvast de vraag aan wie goed te been is om via de trap van de middeningang naar boven te gaan, zodat er beneden voldoende plaats is voor de mensen voor wie dit moeilijk is.EUCHARISTIEVIERING NA CORONA :Vanaf maandag 8 juni vindt om 8 uur ’s ochtends de eerste eucharistieviering na de lockdown plaats in onze Pius X-kerk. En in het weekend van 13-14 juni vinden de eerste zondagsvieringen plaats.


Publieke liturgische vieringen mogen vanaf nu enkel plaatsvinden mits het volgen van het draaiboek van de bisschoppenconferentie van België.

I


Sowieso verloopt het samen vieren in deze tijden anders dan we gewend zijn en daarom worden wij, kerkgangers, gevraagd om onderstaande maatregelen nauwgezet op te volgen zodat de vieringen zo vlot en veilig mogelijk kunnen plaatsvinden.

 

  1. Er geldt een maximumaantal van 100 aanwezigen per viering. Het aantal kerkgangers wordt aan de ingang van de kerk geteld en jammer genoeg moet de toegang ontzegd worden van zodra dit aantal bereikt is. Vermits de avondmis op zaterdag om 17.30 uur veel minder druk bezocht wordt, nodigen we wie wil of kan uit om zich – vanaf 13 juni – bij deze viering aan te sluiten. Als het aantal kerkgangers iets beter gespreid wordt over beide weekendvieringen, hoeft er niemand geweigerd worden voor de zondagsviering.
  2. Bij het binnenkomen van de kerk worden enkel de middelste deuren geopend. Iedereen wordt gevraagd om de handen te ontsmetten en wie wil kan een mondmasker dragen bij het binnenkomen en buitengaan (niet verplicht, wel aangeraden). We vragen ook uitdrukkelijk dat de mensen die eerst in de kerk binnenkomen – via de middengang – plaatsnemen op zo’n manier dat eerst de plaatsen het verst van de ingang (dus vooraan in de kerk) worden ingenomen.
  3. Bij het verlaten van de kerk vertrekken eerst diegenen die het dichtst bij de uitgang (dus achteraan) zitten. Bij het verlaten van de kerk zijn alle deuren open.
  4. Social distancing – het bewaren van voldoende afstand in het sociale verkeer – blijft op elk ogenblik gehandhaafd. Ook in de kerk bewaren we dus de minimumafstand van anderhalve meter. Daarom werd er telkens alternerend een rij banken ontoegankelijk gemaakt. Op de vrije rijen geldt het volgende. Mensen die onder eenzelfde dak wonen of tot dezelfde bubbel behoren, kunnen naast elkaar zitten. Mensen die niet onder eenzelfde dak wonen houden telkens links en rechts van hun zitplaats minstens twee stoelen onbezet.
  5. Wie te communie wil gaan: iemand geeft aan wanneer u naar voor kunt komen, rij per rij. U komt naar voor via de zijgang en keert terug naar uw plaats via de middengang, steeds met het in acht nemen van de minimumafstand. Uitreiker en communicant houden ruim afstand door de armen ver uit te strekken.
  6. Bij de vredeswens wordt er geen handdruk, kus of andere aanraking tussen mensen gegeven die niet onder eenzelfde dak wonen.
  7. Er is geen collecte tijdens de viering, maar achteraan staan mandjes waarin u uw bijdrage kunt deponeren.
  8. Er is geen zang, er liggen ook geen zangboeken of misboekjes ter beschikking.
  9. Het sanitair in de kerk is niet toegankelijk.

 

Tot slot, zieke gelovigen en voorgangers blijven uiteraard thuis.

De dagelijkse ochtendviering om 8.00 uur vindt voorlopig niet plaats in de Damiaankapel maar in de kerk waar de sociale distancing makkelijker kan gerespecteerd worden.

De kerk blijft dagelijks open van 9 uur tot 19 uur voor individueel gebed en bezinning.

Als alles positief blijft evolueren en de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet, worden er vanaf juli tot maximum 200 personen in de kerk toegelaten.

 


----------------------------------------------------Ook Sarto gaat opnieuw open.


Het Centrum mag vanaf 8 juni weer open, met beperkingen omwille van de coronamaatregelen.
Sarto kan dus weer mensen ontvangen na de zondagsviering en tot 13u30.


Denk wel aan het houden van afstand.


Andere aanbevelingen vindt u ter plaatse.


Iedereen terug welkom.
Nieuws over de pastorale eenheid H. Damiaan is te lezen met de volgende link:


https://www.kerknet.be/organisatie/pe-damiaan-hoboken-berchem-kiel-wilrijk  


Op de volgende link kan u de vieringen volgen die door het bisdom worden uitgezonden.      

     

 https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/vieringen-van-de-goede-week-het-bisdom-antwerpen?microsite=203.


Wekelijkse vieringen


zaterdag

en op de vooravond van een feestdag om 17u30


zondag en feestdag

om 11u


Meer info op de pagina liturgie.
Oosterveld feest!


De parochiefeesten hebben elk jaar eind september plaats.


Concertmissen


Elke eerste zondag van de maand is er een concertmis.

Dit is het programma voor dit jaar.

Bent u nieuw in onze parochie ?


Wij heten u van harte welkom !


Als u uw naam en adres opgeeft, bezorgen wij u de parochiegids met een lijst van de verschillende groepen in Pius X.

Er is voor elk wat wils, voor jong en oud:

gezelligheid bij de scouts,

zingen bij ons koor,

kaartspelen of zomaar een babbeltje met een kop koffie ...


Neem contact met de plaatselijke contactpersoon. Zijn gegevens vindt u hier.