kerstmis


Kerstviering voor de kinderen


Vrijdag, 24 december 2021

om 17u30


De kinderen mogen een geschenkje meebrengen voor een kind dat het minder goed heeft.


De kinderen mogen gekleed zijn als een herder of iemand uit Jezus' tijd.Plechtige kerstvieringVrijdag 24 december om 21u


Vanaf 20u45 worden er kerstliederen gezongen.


De viering wordt opgeluisterd

door het Pius X-koor.


Viering voor kerstdag


Zaterdag 25 december

om 11u


In de viering van 11u zingen we samen met een koortje van vrijwilligers kerstliederen.Zalig Kerstfeest !


Aan alle kinderen die zich hier thuisvoelen en hopen vele vriendjes te maken,

Aan allen die genieten van hun inzet thuis, op het werk of als vrijwilliger,

Aan allen die dankbaar van een verdiende rust genieten,

Aan hen die ziek of bejaard zijn en zich misschien eenzaam voelen,

Aan allen,

een vredevol kerstfeest.


Wij wensen u vrede in uw gezin, in uw relatie, met uzelf

Wij wensen voor allen een vredevolle wereld:

zonder oorlog en geweld,

met verdraagzaamheid voor andere overtuigingen

zonder armoede die vooral ouderen treft

met aandacht voor de toekomst van alle kinderen

die gelijke kansen moeten krijgen.


Het is Kerstmis

Jezus werd geboren,

een mens van vrede,

teken van hoop in een troosteloze wereld,

die zo kwam getuigen van het levensmysterie

dat hij openbaarde als een liefhebbende God.