Vormsel

Vormsel


&Beste ouders,

Beste vormelingen,Sinds het schooljaar 2017-2018 worden de voorbereiding van het vormsel en de vormselviering van de parochies Pius X (Groenenborgerlaan) te Wilrijk en Onze-Lieve-Vrouw Middelares (Strijdhoflaan) te Berchem samen georganiseerd.

 

Verantwoordelijke Vormsel

Pius X             

                               

Hedwig Ceulemans-De Bruyn

Oosterveldlaan 51

2610 Wilrijk

03/449.83.65

0494/12.47.95

hedwig.de.bruyn@telenet.be

                                      

ALGEMENE INFORMATIE VORMSEL 2021

 

Wegens de coronapandemie werd de vormselviering door het bisdom Antwerpen uitgesteld tot zaterdag 23 oktober 2021.


De voorbereiding op het vormsel verloopt voorlopig online, onder andere via elektronische vormselkrantjes met opdrachten voor de veertig vormelingen.


De vormselvoorbereiding en –viering van de parochies Pius X (Groenenborgerlaan, Wilrijk) en Onze-Lieve-Vrouw Middelares (Strijdhoflaan, Berchem) worden sinds 2017 samen georganiseerd.


 


VORMSEL 2022

 

Op dit ogenblik beschikken we nog niet over concrete informatie met betrekking tot de organisatie van de vormselvoorbereiding voor het komende werkjaar (2021-2022).

Toch geven we, naar jaarlijkse gewoonte, de ouders nu reeds de kans om hun zoon of dochter in te schrijven voor het vormsel dat plaatsvindt in 2022.

Ouders die hun zoon of dochter in 2022 willen laten vormen en die via de school nog geen inschrijvingsformulier met daarbij horende privacyverklaring ontvingen, nemen best contact op met de vormselverantwoordelijke.

Grootouders mogen hun kinderen of kleinkinderen hier gerust attent op maken.


Verdere informatie verschaffen we tijdens een infoavond die volgend schooljaar wordt ingepland, afhankelijk van de (corona-)maatregelen en de modaliteiten die we op dat ogenblik van het bisdom ontvangen.

De vormselvoorbereiding en –viering van de parochies Pius X (Groenenborgerlaan, Wilrijk) en Onze-Lieve-Vrouw Middelares (Strijdhoflaan, Berchem) worden sinds 2017 samen georganiseerd.

 Namens de verantwoordelijken van de vormselcatechese Pius X & O.L.V.-Middelares

 

Hedwig Ceulemans-De Bruyn

Oosterveldlaan 51

2610 Wilrijk

03/449.83.65

0494/12.47.95

hedwig.de.bruyn@telenet.be
Op de website van de PE zie je dat de vormsels uitgesteld zijn naar het najaar

https://www.kerknet.be/organisatie/hobekiwi

 

Er is ook een link naar het officieel bericht van de bisschoppen:

:https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/vormsels-2021-na-de-zomervakantie?microsite=4743   


                   

    Nuttige informatie


  Kerk OLVM  Strijdhoflaan 18, 2600 Berchem

                  Viering elke zondag om 10u00

Pastorij OLVM: Jozef Wauterstraat 27, 2600 Berchem

Bergheem: Lodewijk De Koninckstraat 10-12, Berchem

Website OLVM:   

    www.kerknet.be/organisatie/parochie-onze-lieve-vrouw-middelares-en-heilige-lodewijk-berchem

Website Bergheem:    https://www.infozaalbergheem.com/


Contactpersoon Pius X

               Rik Corens

Floralienlaan 501, 2610 Wilrijk

0468 19 43 02

corenswerkers@telenet.be


Kerk Pius X: Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk

                  Vieringen:  zaterdagavond 17u30 en zondag 11u00

                  Elke eerste zondag van de maand: concertmis


Website Pius X:   www.pius-x.be (verhuur van zalen, zie website)
   


   


Een vormselviering van voor de corona-crisis