Vormsel

Vormsel


&Beste ouders,

Beste vormelingen,Sinds het schooljaar 2017-2018 worden de voorbereiding van het vormsel en de vormselviering van de parochies Pius X (Groenenborgerlaan) te Wilrijk en Onze-Lieve-Vrouw Middelares (Strijdhoflaan) te Berchem samen georganiseerd.

 

Verantwoordelijke Vormsel

Pius X             

                               

Hedwig Ceulemans-De Bruyn

Oosterveldlaan 51

2610 Wilrijk

03/449.83.65

0494/12.47.95

hedwig.de.bruyn@telenet.be

                                      

ALGEMENE INFORMATIE VORMSEL 2021

 


 


De Vlaamse bisschoppen hebben beslist dat de tussen Pasen en Pinksteren 2021 geplande vieringen van het vormsel en de eerste communie pas na de zomervakantie zullen plaatsvinden. Voor onze parochies Pius X en O.L.V.-Middelares wordt het vormsel voorlopig uitgesteld tot zaterdag 23 oktober e.k. Onderstaande tekst werd ontleend aan het persbericht dat IPID, de persdienst van de Bisschoppenconferentie op 8 februari 2021 verspreidde. Meer informatie vindt u op de website www.kerknet.be/bisschoppenconferentie en dan doorklikken naar > Persbericht > Vormsels-2021.

 

Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is het vaccineren nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer het normale gemeenschapsleven kan hernemen.

Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober.

In samenspraak met onze pastorale eenheid H. Damiaan heeft het bisdom Antwerpen het vormsel voor onze parochies Pius X en O.L.V.-Middelares voorlopig uitgesteld tot zaterdag 23 oktober 2021 (datum onder voorbehoud).

Ook alle eerste communievieringen worden verschoven naar het najaar van 2021.

Op een later tijdstip wordt er gecommuniceerd tussen vicariaat, dekenaat en pastorale eenheid in verband met de concrete organisatie van deze vieringen.

 

De huidige pandemie heeft de voorbereiding op het vormsel en de eerste communie overal sterk bemoeilijkt.

De verantwoordelijke voor de vormselcatechese van de parochies Pius X en O.L.V-Middelares heeft een eerste digitale vormselkrant met diverse teksten en een aantal opdrachten – corona-proof via email – aan de negenendertig vormelingen toegestuurd.

De bisschoppen danken de verantwoordelijken voor de catechese voor alle inspanningen in deze moeilijke en uitdagende tijd. Ze vragen hen in de komende maanden in contact te blijven met hun communicanten of vormelingen.

Onze catecheseverantwoordelijken hebben de ingrijpende beslissing van de verschuiving van de vormselvieringen – en van de eerste communie – naar het najaar voor de ouders en de vormelingen geduid.

De bisschoppen hopen, van zodra het mogelijk wordt, opnieuw met grotere groepen in de kerken te kunnen samenkomen.

Samen met de communicanten en vormelingen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden kijken wij allen uit naar een veiligere tijd om deze belangrijke dag in het leven van vele kinderen en jongeren mooi te kunnen vieren.


Namens de verantwoordelijken van de vormselcatechese Pius X & O.L.V.-Middelares

 

Hedwig Ceulemans-De Bruyn

Oosterveldlaan 51

2610 Wilrijk

03/449.83.65

0494/12.47.95

hedwig.de.bruyn@telenet.be
Op de website van de PE zie je dat de vormsels uitgesteld zijn naar het najaar

https://www.kerknet.be/organisatie/hobekiwi

 

Er is ook een link naar het officieel bericht van de bisschoppen:

:https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/vormsels-2021-na-de-zomervakantie?microsite=4743   


                   

    Nuttige informatie


  Kerk OLVM  Strijdhoflaan 18, 2600 Berchem

                  Viering elke zondag om 10u00

Pastorij OLVM: Jozef Wauterstraat 27, 2600 Berchem

Bergheem: Lodewijk De Koninckstraat 10-12, Berchem

Website OLVM:   

    www.kerknet.be/organisatie/parochie-onze-lieve-vrouw-middelares-en-heilige-lodewijk-berchem

Website Bergheem:    https://www.infozaalbergheem.com/


Contactpersoon Pius X

               Rik Corens

Floralienlaan 501, 2610 Wilrijk

0468 19 43 02

corenswerkers@telenet.be


Kerk Pius X: Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk

                  Vieringen:  zaterdagavond 17u30 en zondag 11u00

                  Elke eerste zondag van de maand: concertmis


Website Pius X:   www.pius-x.be (verhuur van zalen, zie website)
   


   


Een vormselviering van voor de corona-crisis