pasen

Zalig Paasfeest !
De Goede Week is nu meer dan ooit een tijd van stilte en inkeer.


We wensen alle zieken een goed herstel en veel moed.


Aan wie gezond is: draag zorg voor jezelf en de anderen!


Palmzondagom 11u

               

Eucharistieviering met palmwijding           
Goede week


woensdag

om 20u

biechtvieringwitte donderdag

om 20u

avondmis


van 21u tot 22u

stil gebedgoede vrijdag

om 15u

kruiswegom 20u

goede vrijdagdienst
Pasen


stille zaterdag

om 21u

paaswake


De viering wordt opgeluisterd

door het Pius X-koor.


zondag

om 11u

paasviering