Pastorale Eenheid DamiaanWat ons verbindt

 

Bij decreet van 31 mei 2018 heeft onze bisschop de Pastorale Eenheid Heilige Damiaan opgericht. Op 14 oktober 2018 stelde pastoor-deken Ronald Sledsens het team aan in de Kristus Koningkerk, de zondagskerk voor onze Pastorale Eenheid.

Ondertussen zijn we twee jaar verder en zouden we deze verjaardag samen vieren. Corona heeft er echter anders over beslist.

Toch wilden we dit moment niet zomaar laten voorbijgaan. We wilden graag een teken van verbondenheid stellen.

Daarom lieten we een kaars met het logo van onze Pastorale Eenheid maken; ze werd bezorgd aan alle parochiale geloofskernen om ze tijdens het weekend van 18 oktober te laten branden.

Een kaars als symbool van verbondenheid.

 

Onze geloofsgemeenschappen hebben het de laatste jaren niet gemakkelijk.

De voortschrijdende vergrijzing van onze mensen, vrijwilligers, verantwoordelijken en voorgangers zorgt ervoor dat gemeenschappen moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Corona heeft hier zeker geen goed aan gedaan.

Vasten, Pasen, Pinksteren, de jaarlijkse hoogtepunten hebben we in mineur moeten vieren.

Eerste Communies, vormsels, huwelijken en doopsels moesten noodgedwongen worden uitgesteld. Zelfs na de hervatting van de vieringen merkten we een drastische verlaging van het aantal kerkgangers.

Maar er zijn lichtpunten.

 

Crisis dwingt tot solidariteit en creativiteit.

Het bedrijfsleven, de horeca, de cultuursector, kortom onze samenleving geeft blijk van een onvoorstelbare inventiviteit om oplossingen te zoeken. Heel dikwijls komen die oplossingen door de platgetreden paden te verlaten en “out of the box” te gaan denken.

Dat geldt ook in ons geloofsleven. En de Pastorale Eenheid kan hierin een rol spelen.

Het team van de PE wil geloofsgemeenschappen bijstaan met het zoeken naar oplossingen.

We zijn geen superhelden en hebben geen kant en klare recepten om alles op te lossen.

We zijn de afgelopen twee jaar niet met wereldschokkende dingen naar buiten gekomen.

Wel hebben we, op de achtergrond, contacten gelegd en een heel netwerk uitgebouwd.

 

Het grondgebied van Berchem, Hoboken, het Kiel en Wilrijk telt 17 parochies en is erg uitgestrekt. Elk district, elke wijk, elke parochie heeft zijn eigenheid.

Eigenheid van populatie, eigenheid van cultuur, eigenheid van samenkomen.

Dat is goed en dat willen we respecteren. En als er gemeenschappen onder druk komen te staan, is het onze opdracht mee te zoeken naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen.

Misschien kampt een parochiegemeenschap in Hoboken wel met een probleem dat in Berchem ook al was opgedoken en kan het uitwisselen van ervaringen een verrijkende oefening zijn.

 

Daarom willen wij als Pastorale Eenheid het verlengstuk zijn van alle gemeenschappen.

Het is onze opdracht als christen en als kerk om – zoals in de Handelingen staat –

ervoor te zorgen dat Het Verhaal doorgegeven wordt, dat we voor elkaar zorg dragen en dat we samen kunnen vieren. Het is ook de opdracht van het team van de PE om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat dit in al onze geloofsgemeenschappen mogelijk is.

Want deze opdracht is wat ons, alle geloofsgemeenschappen van Berchem, Hoboken, Kiel en Wilrijk, met elkaar verbindt.

 

En moge een eenvoudige kaars dit symboliseren.

 

Het team

 

Mia, Evelien, Ronald, Jean-Marie, Leon, Raf, André, Stanny, Luc