Ademtocht

Parochie Pius X

Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk

Verenigingen

„Adem-tocht” is een groep van mensen die maandelijks samenkomen in Sarto (naast de Pius X-kerk) om 14.00u en een thema bespreken.


Je geniet van je nieuwe leven na je actieve loopbaan, maar … je mist een diepere dimensie.

Je bent op zoek naar een houvast in je leven, naar zin en vervulling, maar … je raakt daarbij soms buiten adem.

Je hebt als christen vragen bij je geloof, bij de gang van zaken in onze samenleving, in de wereld en in de kerk, maar … je vindt niemand om mee op tocht te gaan.

Je wil je levens- en geloofservaring delen met je kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, maar … dat vraagt een lange adem.


Met al die verlangens kun je terecht bij de christelijk-gelovige spiritualiteitsbeweging Adem-tocht …


Deze bezinningsgroep komt samen in Sarto om 14u30

De leden van Adem-Tocht wisselen elke maand gedachten uit rond een thema. 

Beste bestuursleden van Ademtocht bisdom Antwerpen

 

Nu concrete samenkomsten van kringen in deze bijzonder moeilijke tijd niet  kunnen doorgaan, willen we u toch op deze wijze op de hoogte houden van de inspanningen die gedaan worden om  ons waardevol tijdschrift verder goed te blijven verzorgen. Het nieuwe nummer twee van dit werkjaar zal deze week verzonden worden door de drukker naar al de kringleden én de personen met een abonnement.

 

Zoals voor heel de samenleving worstelen wij natuurlijk ook met het gebrek aan concrete mogelijkheden om bijeenkomsten in de plaatselijk kringen  of op grotere schaal te organiseren. Op dat vlak willen we zeker solidair zijn met onze jongere generaties die vanuit hun thuissituatie nu verplicht moeten werken en /of studeren, alles zoveel mogelijk digitaal... Ook zij hebben het zeker niet gemakkelijk in deze omstandigheden.

 

Op het vlak van Ademtocht Vlaanderen hebben we een lijst samengesteld van alle onderwerpen die door de verschillende kringen, o.a. de kringen uit ons bisdom Antwerpen,  werden voorgesteld om te behandelen in de toekomst. Na 22 november 2020 zal hieruit een definitieve keuze gemaakt worden in samenwerking met de redactieraad van het tijdschrift. We willen alle kringen die ons hun voorstellen doorgaven bedanken voor hun medewerking op dat vlak.

 

In deze donkere herfstperiode willen we u toch spreken over hoop... Veel zorg en bezorgdheid voor elkaar, maar ook veel geduld, samenwerking, inzicht  en vooruitgang in het zoeken naar wegen om deze crisis  te kunnen blijven beheersen. Dit is voor iedereen een samen gedragen grote verantwoordelijkheid. Ook onze generatie kan hierbij zeker een dosis wijsheid tonen. We wensen het u van harte.

 

 

Greet Verhelst                                             &                                 Riet Van den Sande

Verbindingsweg, 9,                                                                        de Merodelei, 230 bus 2,

2360 Oud-Turnhout                                                                       2300 Turnhout

greet.verhest@telenet.be                                                           rietvds@hotmail.com

tel: 014/ 41 49 99                                                                           tel: 014/ 72 75 86
Dat lees je ook op: https://www.kerknet.be/organisatie/adem-tocht-vlaanderen de website van de beweging.


Op 26 juni 2017 overleed Gaston Suls, jarenlang pastor van de groep.

Een in memoriam vindt u op volgende link:


https://www.kerknet.be/adem-tocht-vlaanderen/artikel-informatie/memoriam-priester-gaston-sulsInteresse? 


Hugo Van Aken : 03 448 11 01

Ingrid Langohr :03 232 89 21

Mia Verbanck: 0495 28 65 38 – mia.verbanck@skynet.be