BIJBELGROEP

De Bijbelgroep bestaat uit een aantal mensen, die maandelijks, bij voorkeur de tweede woensdag van de maand, van 14 u tot 16 u samenkomen in Sarto onder leiding van dominee Truus Schouten.

 

Wij beginnen de bijeenkomst met een stichtend woordje. Dat kan een gebed zijn, een gedicht of een andere tekst, die ons tot inkeer brengt. 

Verder houden wij ons bezig met het lezen, bespreken en uitdiepen van thema’s uit de bijbel, zowel het oude als het nieuwe testament.

Aan het einde van de bijeenkomst kiezen we het onderwerp en bevestigen we de datum van bijeenkomen voor de volgende keer.

 

Ook niet-leden zijn van harte welkom.  De Bijbelgroep bijeenkomst van woensdag 21 oktober gaat wegens de nieuwe coronamaatregelen niet door.
Informatie over een volgende bijeenkomst volgt later.


Het thema is nog steeds ‘De handelingen der apostelen’
We gaan verder met de bekering van Saulus in hoofdstuk 9 en bekijken ook de hoofdstukken 22 en 26 waar Lukas, Paulus zelf aan het woord laat.

De tafelschikking is zonder tegenbericht afhankelijk van de verplichte anderhalve meter afstand vanwege de corona maatregelen
Ontsmettende handgel staat klaar bij de ingang van de zaal.
Mondkapjes zijn niet verplicht, tenzij in de komende periode anders bepaald.